Audiovizuální přednášky

Satelitní sympózium EWMA "Antimikrobiální účinnost lékařského medu"

18. – 19. 11. 2020, online

Záznamy čtyř přednášek s českými titulky, které byly součástí satelitního sympózia konference EWMA (The European Wound Management Association) v roce 2020.  

 

XVIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

23. 1. 2020 v Pardubicích.

VIII. ROČNÍK KONFERENCE RANDE 2019, MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ NA DŮKAZECH ZALOŽENÝCH METOD A POSTUPŮ PŘI OŠETŘOVÁNÍ CHRONICKÝCH RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

9. 5. 2019 v Třinci

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.sukl.cz/hlaseni-nezadouci-prihody-a-podezreni-na-nezadouci-prihodu. Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.