Audiovizuální přednášky

The EWMA (The European Wound Management Association) 2020 Virtual Conference

18. – 19. 11. 2020, online

Satelitní sympózium EWMA "Antimikrobiální účinnost lékařského medu"

V rámci konference EWMA (The European Wound Management Association) v roce 2020 se konalo také satelitní sympózium s názvem “The antimicrobial efficacy of Medical Grade Honey” v rámci kterého zazněly čtyři přednášky jejichž záznamy s českými titulky Vám nabízíme ke zhlédnutí.

 

Antimikrobiální síla lékařského medu

Dr. Niels Cremers (Nizozemí) ukázal na kazuistice antimikrobiální sílu lékařského medu v léčbě ran. L-Mesitran dokáže porazit i bakterie rezistentní na antibiotika. 

Historie a mechanismus antimikrobiálního účinku

Dr. Stefanie Bohle, DVM (Německo) představila historii léčby lékařským medem a vysvětlila mechanismus antimikrobiální účinnosti lékařského medu v léčbě ran.

antimikrobiální účinnost lékařského medu - kazuistiky

Dr. Niels Cremers a lékaři z různých zemí představili sérii kazuistik z celého světa, včetně České republiky, které ukazují sílu lékařského medu (L-Mesitran) v léčbě ran. 

Léčba extravazačních poranění u novorozenců pomocí L-Mesitran

Dr. Eleftherios Smaropoulos, Ph.D.  (Řecko) sdílel své zkušenosti s požitím L-Mesitran u novorozenců na jednotkách intenzivní péče i u starších dětí s nehojící se ránou.

XVIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

23. 1. 2020 v Pardubicích.

Pozvánka ke zhlédnutí přednášek workshopu

Kazuistika pacientky s bércovým vředem po traumatu

Kazuistika pacienta se syndromem diabetické nohy

Kazuistika pacientky s diagnózou bércového vředu

VIII. ROČNÍK KONFERENCE RANDE 2019, MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ NA DŮKAZECH ZALOŽENÝCH METOD A POSTUPŮ PŘI OŠETŘOVÁNÍ CHRONICKÝCH RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

9. 5. 2019 v Třinci

Kazuistiky sekundárního hojení pahýlu a dekubitu

Zkušenosti s produkty L-Mesitran v léčbě ran v SZZ Krnov

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.sukl.cz/hlaseni-nezadouci-prihody-a-podezreni-na-nezadouci-prihodu. Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.