Audiovizuální přednášky

XVIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů,
23. 1. 2020 v Pardubicích.

Pozvánka ke zhlédnutí přednášek workshopu

Kazuistika pacienta se syndromem diabetické nohy

Kazuistika pacientky s bércovým vředem po traumatu

Kazuistika pacientky s diagnózou bércového vředu

 VIII. ročník konference RANDE 2019, mezinárodní setkání příznivců na důkazech založených metod a postupů při ošetřování chronických ran a kožních defektů, 9. 5. 2019 v Třinci

Kazuistiky sekundárního hojení pahýlu a dekubitu

Zkušenosti s produkty L-Mesitran v léčbě ran v SZZ Krnov

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.sukl.cz/hlaseni-nezadouci-prihody-a-podezreni-na-nezadouci-prihodu. Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.