Antimikrobiální síla lékařského medu – přednáška EWMA 2020

16 Úno 2021 | Konference - přednášky, Konference EWMA 2020, Pooperační rány a dehiscence rány, Videokazuistiky

Infikovaná rána po operaci morbidní obezity… když nestačí antibotika, pomůže L-Mesitran.  

Videokazuistika.

Autor: Dr. Niels Cremers, Nizozemsko

Dr. Niels Cremers ukazuje na kazuistice 43 letého pacienta, který byl operačně léčen s morbidní obezitou, antimikrobiální sílu lékařského medu v léčbě ran. L-Mesitran dokáže porazit i bakterie rezistentní na antibiotika.

Přednáška zazněla na satelitním sympóziu s názvem „The antimicrobial efficacy of Medical Grade Honey“, která se konala v rámci konference EWMA (The European Wound Management Association) v roce 2020. Poslechněte si video s celou kasuistikou s českými titulky. 

  • 43letý pacient byl léčen s morbidní obezitou, a po velké ztrátě hmotnosti podstoupil druhou operaci k odstranění přebytečné kůže.
  • První noc po operaci začala rána vylučovat nepříjemný zápach
    a obvazy nasákly nazelenalým sekretem, který byl laboratorními testy identifikován jako Pseudomonas aeruginosa, která byla resistentní k antibiotikům.
  • Rána se začala rozpadat, až nakonec nabyla podoby rozsáhlé zapáchající rány s hnisavým výtokem.
  • Následně byl aplikován lékařský med.
  • Po 12 dnech léčby nepříjemný zápach i nazelenalý sekret zmizely. Rána čistá a vypadala mnohem živěji. Laboratorní test potvrdil rozklad Pseudomonas aeruginosa.
  • O týden později se základní rána opět uzavřela.
  • Po šesti týdnech byla rána klinicky zahojena.
  • Bakterie rezistentní vůči antibiotikům byla poražena pouze s použitím lékařského medu.

Den po operaci. Laboratorní testy identifikovaly Pseudomonas aeruginosa, která byla resistentní k antibiotikům. Rána se začala rozpadat.

Po 12 dnech léčby L-Mesitranem. Zápach a nazelenalý sekret zmizely. Rána byla čistá a laboratorní test potvrdil rozklad Pseudomonas aeruginosa.

Po 6 týdnech byla rána klinicky zahojena. Výsledek po dalších 3 měsících. Pouze s použitím lékařského medu byla poražena bakterie rezistentní vůči antibiotikům.

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.