Antimikrobiální účinnost lékařského medu – kazuistiky z celého světa

16 Úno 2021 | Dekubity, Diabetické vředy, Kasuistiky, Konference EWMA 2020, Pooperační rány a dehiscence rány, Videokazuistiky

Síla lékařského medu v kazuistikách z celého světa.

Videokazuistiky. Přednáška na kongresu EWMA 2020.

Autor: Dr. Niels Cremers, Nizozemsko

Dr. Niels Cremers a lékaři z různých zemí představili sérii kazuistik z celého světa, včetně České republiky, které ukazují sílu lékařského medu (L-Mesitran) v léčbě ran.

Přednáška zazněla na satelitním sympóziu s názvem „The antimicrobial efficacy of Medical Grade Honey“, která se konala v rámci konference EWMA (The European Wound Management Association) v roce 2020. Poslechněte si video s českými titulky, ve kterých jsou představeny výsledky léčby Sinus pilonidalis v Portugalsku, dekubitů v Pobřeží slonoviny, diabetické nohy v České republice a diabetických vředů v Malajsii. 

 

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.