Kazuistika pacientky s diagnózou bércového vředu

6 Bře 2020 | Bércové vředy, Konference - přednášky, Kongres ČSLR 2020, Videokazuistiky

Kazuistika v přednášce na kongresu ČSLR 2020 v Pardubicích

 

Videokazuistika.

Autor: MUDr. Daniela Čadilová

Chirurgická ambulance Nemocnice Na Pleši

Druhá přednáška MUDr. Daniely Čadilové z Chirurgické ambulance Nemocnice Na Pleši, představila další kazuistiku pacientky s bércovým vředem, která byla léčena přípravky L-Mesitran Net, Ointment, Hydro a Tulle. 

Přednáška byla součástí workshopu, společnosti LERAM pharmaceuticals, který se konal dne 23. 1. 2020 v rámci XVIII. celostátního kongresu s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektu v Pardubicích.

Poslechněte si kazuistiku 83 leté ženy po flebotrombose levé dolní končetiny, která byla od léta 2017 léčena v ambulanci chronických ran na jiném pracovišti pro ulceraci venózní etiologie na levém bérci nejspíše posttraumatické etiologie „po škrábnutí“ a v říjnu  2018 se dostává do péče Chirurgické ambulance Nemocnice Na Pleši.

1. návštěva: 10/2018

bolesti, psychické potíže,
středně sáknoucí defekt, rozsah 15 x 7 cm, spodina povleklá

po 6 týdnech léčby

přípravky L-Mesitran Oitment a L-Mesitran Hydro se objevuje první epitalizace. Změna na L-Mesitran Soft a L-Mesitran Hydro. Zahájena spolupráce s domácí péčí.

po 3 měsících léčby – zhoršení

Spodina povleklá a okolí macerované! Dle informace z domácí péče je příčina nerespektování nastavené léčby pacientkou, která svými opakovanými zásahy komplikuje průběh hojení.

po 10 měsících léčby

Po Pacientka se cítí dobře, bez obtíží, bez bolesti! Dohojení pomocí L-Mesitran Tulle a L-Mesitran Soft.

po roce léčby

Zhojeno

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.