L-Mesitran® Border – HYDROAKTIVNÍ KRYTÍ S PŘILNAVÝM OHRANIČENÍM

 

  • Skládá se z kombinace hydrogelu a medového polštářku na silné fixační vrstvě.
  • Ideální pro aplikaci v těžko dostupných místech, kde běžné krytí nepřilne, nebo ve kterých dochází k ohybu.
  • Přilnavé ohraničení umožňuje bezpečné zafixování obkladu. To je užitečné, pokud se pacienti potřebují s obkladem sprchovat nebo koupat.
  • chronické rány, jako jsou proleženiny, povrchové popáleniny, bércové, arteriální a diabetické vředy nebo maligní rány.
  • akutní poranění, jako jsou místa transplantace, chirurgické rány, řezné rány a odřeniny.
  • povrchové rány s malým až velkým množstvím výtoku hnisu

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.sukl.cz/hlaseni-nezadouci-prihody-a-podezreni-na-nezadouci-prihodu. Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Seznamte se i s dalšími prostředky řady produktů pro hojení ran L-Mesitran®