L-Mesitran® Foam 

sterilní nepřilnavé hydrofilní polyuretanové pěnové krytí

Koupit na Lékárna.cz

 

  • Produkt L-Mesitran Foam je sterilní nepřilnavé hydrofilní polyuretanové pěnové krytí o tloušťce přibližně 3 mm, které obsahuje patentem chráněný gel L-Mesitran Soft.
  • Tento gel obsahuje: 40% med lékařské kvality, hypoalergenní lanolin lékařské kvality, propylenglykol, PEG 4000 a vitaminy C a E.
  • Pěna absorbuje a zadržuje tvořený exsudát. Produkt v ráně vytváří vlhké prostředí. To stimuluje hojení rány tím, že usnadňuje autolýzu nekrotických a dalších odumřelých materiálů, podporuje přípravu spodiny rány a migraci epitelových buněk.
  • L-Mesitran Foam má antibakteriální vlastnosti.
  • L-Mesitran Foam je primární krytí ran, které lze na místě uchytit vhodným obvazovým materiálem.

 

Produkt L-Mesitran Foam je možné použít pro léčbu široké škály exsudujících ran, mezi něž patří:

  • diabetické vředy
  • tlakové vředy
  • povrchové popáleniny a popáleniny II. stupně
  • místa po odběru dárcovské tkáně
  • chronické rány a pooperační rány.

Pěnové krytí lze použít v průběhu celého procesu hojení.

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.sukl.cz/hlaseni-nezadouci-prihody-a-podezreni-na-nezadouci-prihodu. Farmakovigilanční kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Seznamte se i s dalšími prostředky řady produktů pro hojení ran L-Mesitran®