Léčba nehojících se ran u novorozenců a starších dětí

15 Úno 2021 | Extravazace, Kasuistiky, Konference EWMA 2020, Onkologické rány, Pooperační rány a dehiscence rány, Popáleniny, Videokazuistiky

L-Mesitran prokázal účinnost a bezpečnost použití od roku nula.

Videokazuistiky a přednáška na EWMA 2020.

Autor: Dr. Eleftherios Smaropoulos, Řecko

Dětský chirurg Dr. Eleftherios Smaropoulos představuje na konferenci EWMA 2020 použití lékařského medu L-Mesitran u nedonošených novorozenců na jednotkách intenzivní péče i u starších dětí s nehojící se ránou.

Přednáška zazněla na satelitním sympóziu s názvem „The antimicrobial efficacy of Medical Grade Honey“, která se konala v rámci konference EWMA (The European Wound Management Association) v roce 2020. Poslechněte si video se 6 kazuistikami, ve kterých byl L-Mesitran použit v léčbě dětských pacientů.

Extravazační poranění u novorozenců

Donošení a nedonošení novorozenci na novorozeneckém JIPu představují malou a citlivou skupinu pacientů. V některých případech je pro dobro těchto dětí nezbytná prodloužená hospitalizace, při které může vzácně může dojít k extravazačním poraněním a k poškození kůže a měkkých tkání. Tato extravazací vyvolaná poranění mohou vést k ischemii, infekci, nekróze a bolesti a z dlouhodobého hlediska ke tvoření jizev, kontrakturám a ztrátám funkčnosti. Léčba lékařským medem je poměrně novým a originálním přístupem k léčbě těchto poranění.

V přednášce najdete i další případy ran u dětí úspěšně léčené přípravky L-Mesitran: 

  • Popálenina v oblasti kolem zápěstí u 8 měsíčního kojence  Zhojeno za 12 dní. 
  • Vřed po odstranění abscesu v axilární oblasti u 13 leté dívky. Zhojeno za 30 dní
  • Rozpadlá rána po apendektomii u 9 letého chlapce. Zhojeno za 14 dní.
  • Chlapec s onkologickým onemocněním s rozpadlou chirurgickou ránou. Zcela zhojeno po 9 měsících. 
  • Vrozený ulcerovaný hemangiom v oblasti hýždí u  7 měsíční holčičky. Zahojeno  během 69 dnů.
  • Rozsáhlá nekrotizující extravazační rána u 9 leté kvadruplegické dívky.  zahojeno za 30 dní.

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.