Zkušenosti s produkty L-Mesitran v léčbě ran v SZZ Krnov

4 Čvn 2019 | Bércové vředy, Kasuistiky, Konference - přednášky, Konference RANDE 2019, Pooperační rány a dehiscence rány, Videokazuistiky

Dvě kazuistiky v přednášce na konferenci RANDE 2019

 

Videokazuistika.

Autor: Monika Varechová

LDN Město Albrechtice

Přednáška Moniky Varechové, všeobecné sestry z LDN Město Albrechtice zazněla 9. 5. 2019 na workshopu, který se konal v rámci VIII. ročníku konference RANDE 2019 , mezinárodního setkání příznivců na důkazech založených metod a postupů při ošetřování chronických ran a kožních defektů.

Poslechněte si kasuistiky hojení cirkulárního bércového vředu přípravky L-Mesitran Net a L-Mesitran Ointment (mast) u 79 letého pacienta a případ léčby dehiscence po transmetatarsální amputaci, kterou byla řešena gangréna po omrzlinách u polymorbidního pacienta ve věku 70 let přípravkem L-Mesitran Soft (gel). Přednáška obsahuje i ekonomickou rozvahu. 

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.