Syndrom diabetické nohy – kazuistika pacienta s opakovaným defektem

26 Úno 2020 | Diabetické vředy, Kasuistiky, Kongres ČSLR 2020, Videokazuistiky

Střípky z rodinace a kazuistika v přednášce na kongresu ČSLR 2020 v Pardubicích

 

Videokazuistika.

Autor: Jana Kučerová

Chirurgická ambulance Nemocnice Na Pleši

Přednáška Jany Kučerové, sestry Chirurgické ambulance Nemocnice Na Pleši, představila kazuistiku léčeného pacienta s opakovaným defektem se syndromem diabetické nohy antibakteriálním krytím L–Mesitran Soft a L-Mesitran Tulle.

Přednáška byla součástí workshopu, společnosti LERAM pharmaceuticals, který se konal dne 23. 1. 2020 v rámci XVIII. celostátního kongresu s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektu v Pardubicích.

Podívejte na střípky z ordinace, ve kterých hojí defekty různé etiologie přípravky L-Mesitran a  poslechněte si kazuistiku 65 letého diabetika, kuřáka žijícího ve ztížených sociálních podmínkách, u něhož se díky multidisciplinární spolupráci podařilo zcela zahojit dva po sobě následující defekty.  

V lednu (1. obr) přichází pacient do ambulance hojení ran k ošetření po propuštění z hospitalizace, kde došlo k amputaci 4. a 5. prstu  na pravé dolní končetině. Po ošetření nasazena léčba L-Mesitran Ointment a L-Mesitran Hydro. V dubnu byl pacient propuštěn do domácího ošetření (2. obr). Kontrola po 6. týdnech kvalitní zhojení původního defektu (3. obr), avšak na jiném místě se objevil nový defekt. Rentgenový snímek potvrdil podezření, že se v dané lokalitě se nachází podkožně uložený úlomek kosti. Po chirurgickém vynětí byl i druhý defekt zhojen.

26. 1. 2018

3. 4. 2018

6. 8. 2018

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.