Kazuistika pacientky s posttraumatickým bércovým vředem

2 Úno 2020 | Bércové vředy, Kasuistiky, Kongres ČSLR 2020, Videokazuistiky

Kazuistika v přednášce na kongresu ČSLR 2020 v Pardubicích

 

Videokazuistika.

Autor: MUDr. Daniela Čadilová

Chirurgická ambulance Nemocnice Na Pleši

Přednáška MUDr. Daniely Čadilové z Chirurgické ambulance Nemocnice Na Pleši, představila kazuistiku pacientky s posttraumatickým bércovým vředem, která byla léčena kombinací přípravku Vacutex a L-Mesitran NET.

Přednáška byla součástí workshopu, společnosti LERAM pharmaceuticals, který se konal dne 23. 1. 2020 v rámci XVIII. celostátního kongresu s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektu v Pardubicích.

Poslechněte si kazuistiku 87 leté ženy s ulceracemi na obou dolních končetinách kombinované etiologie. 

Pravá dolní končetina před zahájením léčby.

Pravá dolní končetina po 5 měsících léčby.

Levá dolní končetina před zahájením léčby.

Levá dolní končetina po 5 měsících léčby.

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.