Kazuistika pacientů se sekundárním hojením pahýlu a dekubitu

4 Čvn 2019 | Dekubity, Kasuistiky, Konference - přednášky, Konference RANDE 2019, Pooperační rány a dehiscence rány, Videokazuistiky

Dvě kazuistiky v přednášce na konferenci RANDE 2019

 

Videokazuistika.

Autor: Monika Kubicová

Chirurgie – hojení ran, Bohumínská městská nemocnice, a. s.

Přednáška Moniky Kubicové, vrchní sestry chirurgického oddělení Bohumínské městské nemocnice a.s., zazněla 9. 5. 2019 na workshopu, který se konal v rámci VIII. ročníku konference RANDE 2019 , mezinárodního setkání příznivců na důkazech založených metod a postupů při ošetřování chronických ran a kožních defektů.

Poslechněte si kazuistiky sekundárního hojení pahýlu po amputaci u 79 leté diabetičky a hojení paty po nekrektomii dekubitů u 53 letého pacienta. Přednáška obsahuje i ekonomické srovnání.

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.