Ošetření pacientky s ulcus cruris v domácí péči

20 Kvě 2021 | Bércové vředy, Kasuistiky, Lokální publikace a studie

BEZ KVALITNÍ KOMUNIKACE HOJIT NEJDE

Kazuistika v časopise Léčba ran, který vydává Česká společnost pro léčbu rány.

Autor: Mgr. Lenka Čížkovská, Alena Petráková, Markéta Kouklíková

Péče doma s. r. o., Nová Ves pod Pleší

Pracovníci Péče doma s. r. o., Nová Ves pod Pleší popisují případ 83 leté ženy  s bolestivým trofickým defektem v oblasti levého bérce, který vznikl následkem chronické žilní insuficience končetiny. Po roce péče a spolupráce specializované chirurgické ambulance a domácí agentury a za výrazné pomoci přípravků řady L-Mesitran se podařilo defekt zhojit. 

 

21. 2. 2018

První návštěva agenturní všeobecné zdravotní setry

16. 10. 2018

Pacientka poprvé ošetřena v chirurgické ambulanci Nemocnice Na Pleši.

po 3 týdnech

Po 3 týdnech došlo k pročištění defektu a rána vykazuje první granulace.

po 6 týdnech

Po 6 týdnech léčby přípravky L-Mesitran se objevují první náznaky granulace a epitalizace.

po 5 měsících

Fotodokumentace pokroku v hojení defektu v 5. měsíci léčby potvrdila úspěšnost.

po 7 měsících

Sestra domácí péče kontaktovala chirurgickou ambulanci s informací, že stav defektu je zhoršený, že pacientka manipuluje s převazem. Při kontrole v ambulanci to bylo potvrzeno. Pacientka byla opětovně edukována a byla opět nastavena lokální léčba v kombinaci L-Mesitran Ointment s L-Mesitran Hydro.

po roce

Po roce péče a spolupráce specializované chirurgické ambulance a domácí agentury se podařilo defekt zhojit.

Závěr: Tato kazuistika dokumentuje komplexnost agenturní péče a její nezastupitelnost (nejen) v komunikaci s ošetřujícím lékařem a v edukaci klienta.

Všeobecná sestra se musí neustále vzdělávat i v sortimentu zdravotnických prostředků, které lékař indikuje. Musí především znát a používat zdravotnické
prostředky v souladu s příbalovým letákem a dle pokynů lékaře. Manipulace s materiálem by měla být jednoduchá a účelná. Z hlediska specifických podmínek domácí péče je nutné správně vyhodnotit četnost převazů a případnou změnu zdravotnického materiálu, který je používán.

V prezentované kazuistice indikovaný materiál a režim vedl až ke kompletnímu zhojení defektu.

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.