Možnosti použití přípravků L-Mesitran v hojení chronických ran

1 Úno 2020 | Bércové vředy, Dekubity, Kasuistiky, Pooperační rány a dehiscence rány, Soubory casuistik ke stažení

Možnosti použití přípravků L-Mesitran v Hojení chronických ran - Případové studie z praxe I

Soubor tří causistik, ve kterých byly léčeny nehojící se rány přípravky L-Mesitran s úvodem MUDr. Jana Stryji, PhD. o léčbě ran lékařským medem.
ÚVOD: Med v léčbě ran (Autor: MUDr. Jan Stryja PhD., Salvatella s.r.o.)

  1. Bércový vřed (Autor: MUDr. Daniela Čadilová, chirurgická ambulance, Nemocnice Na Pleši s.r.o.)
  2. Dekubitus na patě (Autor: Monika Kubicová, Bohumínská městská nemocnice a.s., chirurgie – hojení ran)
  3. Dehiscence operační rány (Autor: Jana Kučerová, chirurgická ambulance, Nemocnice Na Pleši s.r.o.)

Léčba: L-Mesitran Ointment, L-Mesitran-Soft, L-Mesitran Net

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.