Možnosti použití přípravků L-Mesitran a Vacutex v hojení chronických ran

2 Úno 2020 | Bércové vředy, Dekubity, Diabetické vředy, Kasuistiky, Onkologické rány, Soubory casuistik ke stažení

Možnosti použití přípravků L-Mesitran a Vacutex v hojení chronických ran - Případové studie z praxe II

Soubor čtyř casuistik nehojících se ran léčených přípravky L-Mesitran Ointment, L-Mesitran-Soft, L-Mesitran Hydro, L-Mesitran Border, L-Mesitran Tulle, L-Mesitran Net a Vacutex.

ÚVOD: Débridement a jeho místo v moderním hojení ran (Autor: Mgr. Lenka Krupová, MBA, LF Ostravské univerzity, Fakultní nemocnice Ostrava, kožní oddělení)

  1. Kazuistika pacientky s posttraumatickým bércovým vředem (Autor: MUDr. Daniela Čadilová, chirurgická ambulance, Nemocnice Na Pleši s.r.o.)
  2. Léčba dekubitů (Autor: Monika Kubicová, Bohumínská městská nemocnice a.s., chirurgie – hojení ran)
  3. Syndrom diabetické nohy (Autor: Jana Kučerová, chirurgická ambulance, Nemocnice Na Pleši s.r.o.)
  4. Kazuistiky pacientů postižených kožní reakcí při léčbě onkologického onemocnění (Autor: MUDr. Kateřina Jirsová, primářka onkologického oddělení, Integrované onkologické centrum, Nemocnice Na Pleši s.r.o.)

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.