L-Mesitran v léčbě oparů

30 Pro 2021 | Opary, Publikace v zahraničních časopisech

„LÉKAŘSKÝ MED PŘEKONÁVÁ KONVENČNÍ LÉČBU OPARŮ“

 

Klinická studie publikovaná v časopise Pharmaceuticals zkoumá léčbu recidivujících oparů lékařským medem a porovnává zkušenosti pacientů s obvyklou léčbou.

První autor: Dr. Piyu Parth Naik

Saudi German hospital and clinic Dubai

V prosincovém čísle časopisu Pharmaceuticals (impact faktor: 5,863)  vyšla studie, ve které byla zkoumána účinnost aplikace přípravku L-Mesitran Soft v léčbě recidivujících oparů, způsobených virem Herpes simplex, a byla porovnávána se zkušenostmi pacientů s konvenční léčbou. Celkem bylo do studie zařazeno 29 pacientů. Většina (65,6 %) těchto pacientů zažívá čtyři nebo více epizod infekce herpes virus za rok, čímž tvoří platnou sebekontrolní skupinu. Pacienti si aplikovali L-Mesitran Soft na opar třikrát denně a porovnávali jej s běžnou léčbou.

 

Závěr: Mezinárodní studie, které se zúčastnili i pacienti z České republiky, vedla k závěru, že lékařský med je slibnou alternativní léčbou oparů, tím, že kombinuje zvýšené antivirové účinky a efekt na hojení ran a zároveň zmírňuje bolest a svědění.

Naik PP, Mossialos D, Wijk Bv, Novakova P, Wagener FADTG, Cremers NAJ. Medical-Grade Honey Outperforms Conventional Treatments for Healing Cold Sores—A Clinical Study. Pharmaceuticals. 2021; 14(12):1264. https://doi.org/10.3390/ph14121264

Rychlejší hojení, méně svědí a méně bolí

Průměrná absolutní doba hojení oparu konvenční léčbou byla 10 dnů a s lékařským medem 5,8 dne. U 86,2 % pacientů byla doba hojení oparu kratší s L-Mesitran (6,9 % podobná a 6,9 % pomalejší).  Bolest a svědění byly nižší u 72,4 % a 71,4 % pacientů. 100% pacientů účastnících se studie preferují léčbu lékařským medem před dosavadní léčbou a na budoucí opary použijí znovu lékařský med.

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.