L-Mesitran ničí na antibiotika rezistentní bakterie a předchází amputacím

16 Úno 2021 | Diabetické vředy, Kasuistiky, Publikace v zahraničních časopisech

„LÉKAŘSKÝ MED NIČÍ BAKTERIE REZISTENTNÍ NA ANTIBIOTIKA A PŘEDCHÁZÍ AMPUTACÍM U DIABETIKŮ S INFIKOVANÝMI VŘEDY“ 

 

Prospektivní případové studie v prestižním časopise Antibiotics.

V 9. letošním čísle časopisu Antibiotics (impact faktor: 3,893)  vyšla série casuistik, ukazující, že L-Mesitran představuje účinnou strategii v boji s (na antibiotika rezistentní) infekcí. Součástí článku jsou i casutiky z Nemocnice na Pleši!

Závěr: Vzhledem k nárůstu prevalence diabetu a komplikací souvisejících s diabetickými vředy i vyšší rezistencí na antibiotika je nezbytné hledat nové možnosti léčby ran. Lékařský med představuje účinnou strategii v boji s (na antibiotika rezistentní) infekcí a slibné alternativní chemoterapeutikum bez rizika vzniku rezistence. Lékařský med se jednoduše aplikuje v nemocnici i doma a bylo prokázáno, že se jedná o bezpečnou a nákladově efektivní léčbu chronických diabetických vředů. Lékařský med likviduje infekci a urychluje hojení rány, a představuje tak slibnou strategii v první linii léčby diabetických vředů i dalších typů ran.

Nair HKR, Tatavilis N, Pospíšilová I, Kučerová J, Cremers NAJ. Medical-Grade Honey Kills Antibiotic-Resistant Bacteria and Prevents Amputation in Diabetics with Infected Ulcers: A Prospective Case Series. Antibiotics (Basel). 2020 Aug 19;9(9):529. doi: 10.3390/antibiotics9090529. PMID: 32825100; PMCID: PMC7558111.

Antibakteriální síla bez rizika vzniku resistence

L-Mesitran je účinný proti celé řadě bakterií a plísní jako jsou například Staphylococus aureus, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Streptococci, bakterie MRSA a VRE odolné vůči antibiotikům, Candida albicans a další plísně a kvasinky. Je baktericidní a neutralizuje volné radikály kyslíku, které brání optimálnímu hojení.

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.