„NOVÁ STUDIE VYHODNOCUJE LÉKAŘSKÝ MED  JAKO ALTERNATIVU K LÉČBĚ ANTIBIOTIKY“

 

Prospektivní série casuistik 9 pacientů v prestižním časopise Antibiotics.

První autor: PhDr. Adéla Holubová

DiaPodi Care v Soběslavi

V 8. čísle časopise Antibiotics (impact faktor: 4,639)  vyšla série 9 casustik, ukazující, že L-Mesitran představuje účinnou strategii v boji s infekcí a je bezpečnou alternativou léčby antibiotik. Všechny casuistiky jsou z České republiky. Hlavní autorkou je PhDr. Adéla Holubová z DiaPodi Care v Soběslavi spolu s prof. phDr. Andreou Pokornou, Ph.D. z Masarykovy univerzity Brno. 

Závěr: V prospektivní sérii případů jsme ve skupině devíti pacientů ambulantně potvrdili, že léčba lékařským medem má příznivé účinky na proces hojení infikovaných nehojících se ran různé etiologie. Aplikace krytí s obsahem lékařského medu vedla k aktivaci procesu hojení, stimulaci debridementu a rychlejšímu čištění lůžka rány. Lékařský med snižoval zápach a sekreci exsudátu a udržoval optimální vlhké prostředí v ráně. Bolest související s ránou a procedurální bolest byly významně sníženy a analgetika byla snížena nebo vysazena u všech pacientů. Navzdory místním známkám infekce a přítomnosti různých mikroorganismů byl lékařský med účinný při řešení infekce a nahradil tak potřebu antibiotik. Místní léčba nehojících se krytím s obsahem lékařského medu vedla k nižší frekvenci převazů ran doma a k nižším finančním nákladům na péči. Hojení a snížení symptomů výrazně zlepšilo kvalitu života pacientů. Lékařský med tvoří atraktivní alternativu k antibiotikům v boji proti infekcím a zároveň zlepšuje průběh hojení ran.

Holubová, A.; Chlupáčová, L.; Cetlová, L.; Cremers, N.A.J.; Pokorná, A. Medical-Grade Honey as an Alternative Treatment for Antibiotics in Non-Healing Wounds—A Prospective Case Series. Antibiotics 2021, 10, 918. https://doi.org/10.3390/antibiotics10080918

Antibakteriální síla bez rizika vzniku resistence

L-Mesitran je účinný proti celé řadě bakterií a plísní jako jsou například Staphylococus aureus, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Streptococci, bakterie MRSA a VRE odolné vůči antibiotikům, Candida albicans a další plísně a kvasinky. Je baktericidní a neutralizuje volné radikály kyslíku, které brání optimálnímu hojení.

Lékařský med účinný v léčbě infikovaných ran obézních pacientů

Čtyři z devíti pacientů ve studii měli BMI mezi 30 a 45, tedy trpěli obezitou nebo morbidní obezitou, i v těch to případech studie ukázala účinnost lékařského medu v léčbě venózních bércových vředů a diabetických vředů na nohou.

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.