L-Mesitran a léčba recidivující vulvovaginální kandidózy

11 Zář 2021 | Kandidózy, Publikace v zahraničních časopisech

75% všech žen se alespoň jednou v životě setká s vulvovaginální kandidózou. Pomůže v léčbě L-Mesitran?

 

Představení plánované randomizované klinické studie srovnávající L-Mesitran Soft s flukonazolem v prestižním časopise Journal of Fungi.

První autor: Senna J. J. M. van Riel

Department of Gynecology and Obstetrics, Maastricht University Medical Centre, 6202 AZ Maastricht, The Netherlands

In vitro studie i klinické studie prokázaly, že lékařský med je slibnou alternativní léčbou recidivující vulvovaginální kandidózy. V časopise Journal of Fungi (impact faktor: 5,816) nyní vychází přehled diskutující možnost využití lékařského medu v této indikaci a představující plánovanou randomizovanou kontrolovanou klinickou studii, která bude, ve spolupráci s Maastricht University Medical Center, srovnávat léčbu L-Mesitran Soft s léčbou flukonazolem.

Autoří jsou přesvědčeni, že lékařský med tvoří atraktivní alternativní léčbu. Kromě antifungální aktivity proti kvasince  Candida albicans může lékařský med také eliminovat další rezistentní druhy kmenů candida, vymýtit biofilm a modulovat vaginální mikroprostředí svou protizánětlivou a antioxidační aktivitou a následně snížit počet relapsů nemoci. 

Kandidóza je velmi častá infekce, která způsobuje bolest, podráždění, vaginální výtok, svědění a nepohodlí. Vulvovaginální kandidóza je považována za recidivující, pokud se opakuje alespoň 3x ročně. Opakující se vulvovaginální kandidóza postihuje přibližně 138 milionů žen ročně na celém světě a prevalence 9% je hlášena u žen ve věku mezi 25 a 34 lety. Možnosti léčby jsou omezené a antimykotikum flukonazol je často předepisováno po dobu šesti měsíců jako udržovací terapie. Je však obtížné dosáhnout dlouhodobého vyléčení a 6 měsíců po léčbě má 57% pacientek relapsy. Tato čísla jasně ukazují, že existuje velká neuspokojená potřeba po nových možnostech léčby. 

van Riel SJJM, Lardenoije CMJG, Oudhuis GJ, Cremers NAJ. Treating (Recurrent) Vulvovaginal Candidiasis with Medical-Grade Honey—Concepts and Practical Considerations. Journal of Fungi. 2021; 7(8):664. https://doi.org/10.3390/jof7080664

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.