Jak ošetřit diabetickou nohu přípravkem L-Mesitran

10 Led 2019 | Diabetické vředy, Videokazuistiky

Jak nepřijít o nohu

Videokazuistika. Návod k ošetření.

Masti, gely a krytí řady L-Mesitran s obsahem lékařského medu jsou indikovány i k léčbě diabetických vředů. Podívejte se, jak správně ošetřit pacienta s diabetickou nohou, jež byla ještě před třemi měsíci indikována k amputaci.

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.