Jak léčit komplikovaný případ Sinus pilonidalis

28 Srp 2020 | Kasuistiky, Pooperační rány a dehiscence rány, Videokazuistiky

Jak se vrátit k fotbalu díky L-Mesitranu

Videokazuistika.

Mladý muž postupuje ambulantní léčbu postiženého místa poté, co se rozpadla jeho pooperační rána píštěle. Kazuistika léčby komplikovaného případu Sinus pilonidalis přípravkem L- Mesitran. Na toto krátké video navazuje celý příběh, který si můžete pustit na našem Youtube kanále, je-li Vám 18 a více let.

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.