Infikovaný diabetický tlakový vřed

11 Dub 2018 | Dekubity, Diabetické vředy, Kasuistiky

L-Mesitran Tulle v léčbě infikovaného dekubitu 

PDF soubor s popisem případu

L-Mesitran Tulle v léčbě 65 leté diabetičky s dekubitem na pravé patě, který se vyvinul během hospitalizace pro operaci břicha spolu s dekubity na kostrči. Vřed na jedné patě praskl a došlo k infekci.

Autor: Lian Evers a Aafje Thuiszorg, Nizozemsko

Výsledky: Krytí bylo aplikováno přímo na ránu očištěnou vodou z vodovodu. Nekrotická infikovaná rána se asi po čtyřech týdnech rychle vyčistila a v ráně se vytvořila granulační tkáň. Rána během následujících tří týdnů epitelizovala a za sedm týdnů se zcela zahojila. Během používání a výměny krytí netrpěla pacientka bolestmi ani jinými nepříjemnými pocity. Krytí vytvořilo vlhké prostředí k hojení rány a nebyla pozorovaná macerace.

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.