Diabetická rána infikovaná Pseudomonas aeruginosa a Streptokokovou infekcí

11 Dub 2018 | Diabetické vředy, Kasuistiky

L-Mesitran Soft a Net v léčbě infikované diabetické rány rezistentní na antibiotika

PDF soubor s popisem případu

Postarší obézní muž (78) trpí diabetem typu 2 a velkou ranou ve spodní části levé nohy, která vykazuje žilní insuficienci a otok. Na začátku března se muž poranil o schody a způsobil si malou ránu, která se do konce března zvětšila tak, že pokrývala celou spodní část nohy.

Autor: M. Haas, Švýcarsko

Závěr: Náklady vynaložené na léčbu diabetes typu 2 a s ním souvisejících komplikací představují ve Švýcarsku zhruba 2,2 % celkových výdajů na zdravotní péči v zemi. S postupným nárůstem případů diabetu je velmi důležité najít účinnou a cenově dostupnou metodu léčby diabetických ran.
V tomto případě obezita měla v kombinaci s nedostatečným dodržováním diety, diabetem, žilní insuficiencí a vysokým věkem za příčinu pomalé hojení rány. Gel na bázi medu byl však schopen dostat infekci bakteriemi rezistentními vůči antibiotikům (Ps. Aeruginosa a Streptokok) pod kontrolu. Navzdory stavu, ve kterém se pacient nacházel, byla rána zbavena přebytečné tkáně a rychle se hojila. Díky chronickému stav pacienta je nebezpečí vzniku nových ran vždy přítomno. Z tohoto důvodu bylo pacientovi doporučeno pravidelně aplikovat (1x za týden) gel na bázi medu jako preventivní opatření.

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.