Diabetická noha, gangréna, P. mirabilis

11 Dub 2018 | Diabetické vředy, Kasuistiky

L-Mesitran Soft v léčbě infikované diabetické nohy

PDF soubor s popisem případu

Léčba 87 leté pacientky s diabetem typu 2 s otevřenou ránou po amputaci na levé noze. Když po předchozí léčbě stěry ukázaly na přítomnost bakterie Proteus mirabili, lékař se rozhodl změnit léčbu a nasadit L-Mesitran Soft.

Autor: Dr. Harshad R. Shah, M.D., USA

Výsledky: Při první kontrole měřila rána 5,1×8,5×2,2 cm a vykazovala nekrotickou tkáň a příškvar. Po 9 dnech léčby došlo k odstranění nekrotické tkáně na více než 50 % povrchu rány  a bakteriální infekce ustoupila. Za čtyři týdny léčby byla rána úplně zbavená nekrotické tkáně a byl aplikován kolagenový štěp. Gel byl užíván pravidelně jako podpůrný prostředek a čtyři měsíce po zahájení léčby se rána ze dvou třetin zacelila. Došlo k úplnému zahojení bez nežádoucích účinků a po 6 měsících od zahájení léčby se rána úplně uzavřela. 

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.