Chronický bércový vřed

11 Dub 2018 | Bércové vředy, Kasuistiky

L-Mesitran Ointment a Net v léčbě infikovaného bércového vředu

PDF soubor s popisem případu

Kontaminovaný hluboký vřed 65 leté pacientky s křečovými žilami a žilní insuficiencí způsobený při nehodě se začal zhoršovat. Rána byla kontaminována gramnegativní bakterií (Proteus), na kterou byla předepsána kombinovaná antibiotika. Na základě předchozích dobrých zkušeností bylo rozhodnuto, že rána bude ošetřována přípravky obsahujícími lékařský med. Cílem bylo ránu vyčistit, snížit bakteriální zátěž a zahájit granulaci.

Autor: Dr. Pappas Periklis, M.D, Řecko

Výsledky: Po 20 dnech od začátku léčby medem byla rána čistá, snížila se exsudace a vytvořila se nová granulační tkáň. Pro urychlení hojení se lékař rozhodl o 15 dní později vyměnit produkt Net za kolagenový obvaz. V tu dobu již rána vykazovala méně exsudace. Kombinace použití těchto dvou produktů se ukázala jako žádoucí a vřed na noze se po 4 měsících a 10 dnech léčby medem plně zahojil.

Z diskuse: „Použitá antibiotika nebyla schopna zvládnout infekci, čímž se prodloužil proces hojení rány. Léčba medem však rychle snížila bakteriální zátěž a umožnila, aby se rána zhojila během zhruba 4 měsíců. Zkušenosti získané v tomto případě nás vedou k přesvědčení, že léčba medem by měla být součástí standardního protokolu při léčbě bércových vředů a měla by být metodou první volby“.

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.