Studie a kazuistiky

Publikace v zahraničních časopisech

Přečtěte si články specialistů na hojení nehojících se ran v prestižních zahraničních impaktovaných časopisech.

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Materiály ke stažení

Ve spolupráci s našimi odborníky na hojení ran pro vás připravujeme materiály obsahující případové studie z praxe (průběh léčby, výsledky, náklady).

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Lokální publikace a účast ve studiích

Podívejte se na kasuistiky hojení chronických ran přípravky řady L-Mesitran v tuzemských odborných médiích.

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Videokazuistiky

Kazuistiky v samostatných videích a záznamech přednášek z tuzemských i zahraničních odborných kongresů, konferencí a seminářů.

Casuistiky

Podívejte se na videa a přečtěte si články s  kasuistikami, ve kterých byly přípravky řady L-Mesitran použity k hojení nehojících se ran.

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.
Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.sukl.cz/hlaseni-nezadouci-prihody-a-podezreni-na-nezadouci-prihodu. Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.