Studie a kazuistiky

l

"Lékařský med ničí bakterie rezistentní na antibiotika a předchází amputacím u diabetiků s infikovanými vředy: Prospektivní případové studie" v časopise Antibiotics

V 9. letošním čísle časopisu Antibiotics (impact faktor: 3,893)  vyšla série casustik, ukazující, že L-Mesitran představuje účinnou strategii v boji s (na antibiotika rezistentní) infekcí. Součástí článku jsou i casutiky z Nemocnice na Pleši!

K dispozici je překlad do češtiny!

Závěr: Vzhledem k nárůstu prevalence diabetu a komplikací souvisejících s diabetickými vředy i vyšší rezistencí na antibiotika je nezbytné hledat nové možnosti léčby ran. Lékařský med představuje účinnou strategii v boji s (na antibiotika rezistentní) infekcí a slibné alternativní chemoterapeutikum bez rizika vzniku rezistence. Lékařský med se jednoduše aplikuje v nemocnici i doma a bylo prokázáno, že se jedná o bezpečnou a nákladově efektivní léčbu chronických diabetických vředů. Lékařský med likviduje infekci a urychluje hojení rány, a představuje tak slibnou strategii v první linii léčby diabetických vředů i dalších typů ran.

Nair HKR, Tatavilis N, Pospíšilová I, Kučerová J, Cremers NAJ. Medical-Grade Honey Kills Antibiotic-Resistant Bacteria and Prevents Amputation in Diabetics with Infected Ulcers: A Prospective Case Series. Antibiotics (Basel). 2020 Aug 19;9(9):529. doi: 10.3390/antibiotics9090529. PMID: 32825100; PMCID: PMC7558111.

Možnosti použití přípravků L-Mesitran a Vacutex v hojení chronických ran - Případové studie z praxe II

ÚVOD: Débridement a jeho místo v moderním hojení ran (Autor: Mgr. Lenka Krupová, MBA, LF Ostravské univerzity, Fakultní nemocnice Ostrava, kožní oddělení)

  1. Kazuistika pacientky s posttraumatickým bércovým vředem (Autor: MUDr. Daniela Čadilová, chirurgická ambulance, Nemocnice Na Pleši s.r.o.)
  2. Léčba dekubitů (Autor: Monika Kubicová, Bohumínská městská nemocnice a.s., chirurgie – hojení ran)
  3. Syndrom diabetické nohy (Autor: Jana Kučerová, chirurgická ambulance, Nemocnice Na Pleši s.r.o.)
  4. Kazuistiky pacientů postižených kožní reakcí při léčbě onkologického onemocnění (Autor: MUDr. Kateřina Jirsová, primářka onkologického oddělení, Integrované onkologické centrum, Nemocnice Na Pleši s.r.o.)

Léčba: L-Mesitran Ointment, L-Mesitran-Soft, L-Mesitran Hydro, L-Mesitran Border, L-Mesitran Tulle, L-Mesitran Net, Vacutex

Možnosti použití přípravků L-Mesitran v Hojení chronických ran - Případové studie z praxe I

ÚVOD: Med v léčbě ran (Autor: MUDr. Jan Stryja PhD., Salvatella s.r.o.)

  1. Bércový vřed (Autor: MUDr. Daniela Čadilová, chirurgická ambulance, Nemocnice Na Pleši s.r.o.)
  2. Dekubitus na patě (Autor: Monika Kubicová, Bohumínská městská nemocnice a.s., chirurgie – hojení ran)
  3. Dehiscence operační rány (Autor: Jana Kučerová, chirurgická ambulance, Nemocnice Na Pleši s.r.o.)

Léčba: L-Mesitran Ointment, L-Mesitran-Soft, L-Mesitran Net

Kazuistiky sekundárního hojení pahýlu a dekubitu

Zkušenosti s produkty L-Mesitran v léčbě ran v SZZ Krnov

 VIII. ročník konference RANDE 2019, mezinárodní setkání příznivců na důkazech založených metod a postupů při ošetřování chronických ran a kožních defektů, 9. 5. 2019 v Třinci

Jak ošetřit diabetickou nohu

Komplikovaný případ Sinus pilonidalis

77 letý muž se poranil na procházce

Vřed u předčasně narozeného dítěte

Suchá gangréna v pravé ruce u kojence

Tříletý chlapec se popálil o topení

Hluboká tepelná popálenina předloktí a ruky

Případová klinická studie C140
Produkt: L-Mesitran Hydro
Autor: Prof. Dr. Don du Toit, PhD, FCS (SA), FRCS
PDF studie ke stažení

Diabetická noha, gangréna, P. mirabilis

Případová klinická studie C120
Produkt: L-Mesitran Soft
Autor: Dr. Harshad R. Shah, M.D.,
PDF studie ke stažení

Popálenina u dítěte

Případová klinická studie C146
Produkt: L-Mesitran Tulle
Autor: Kegels F, B
PDF studie ke stažení

Chronický bércový vřed

Případová klinická studie C101
Produkt: L-Mesitran Ointment a Net
Autor: Dr. Pappas Periklis, M.D.,
PDF studie ke stažení

Infikovaný diabetický tlakový vřed

Případová klinická studie C119
Produkt: L-Mesitran Tulle
Autor: Lian Evers, Aafje Thuiszorg
PDF studie ke stažení

Diabetická rána s Ps. aeruginosa/Streptococcus

Případová klinická studie C098
Produkt: L-Mesitran Soft a L-Mesitran Net
Autor: M. Haas
PDF studie ke stažení

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na adrese www.sukl.cz/hlaseni-nezadouci-prihody-a-podezreni-na-nezadouci-prihodu. Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.