Diabetické vředy

Diabetická rána infikovaná Pseudomonas aeruginosa a Streptokokovou infekcí

Diabetická rána infikovaná Pseudomonas aeruginosa a Streptokokovou infekcí

Postarší obézní muž (78) trpí diabetem typu 2 a velkou ranou ve spodní části levé nohy, která vykazuje žilní insuficienci a otok. Na začátku března se muž poranil o schody a způsobil si malou ránu, která se do konce března zvětšila tak, že pokrývala celou spodní část nohy. Stěr odebraný z rány prokázal infekci bakterií Pseudomonas aeruginosa, rezistentní na antibiotika, a streptokokovou infekci.

číst více

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.